OM OSS

Bjarøy Handel AS er en del av konsernet, Bjarøy Gruppen AS. Vår kjernevirksomhet er kjøp og salg av ulike varer fra konkursbo og dødsbo. Vi investerer i en rekke kapitalvarer og formidler dette videre på markedet gjennom vårt nettverk.

BJARØY HANDEL AS


Hans Petter Bjarøy har siden 1980- tallet kjøpt og solgt en rekke kapitalvarer og konkursboer. Det hele begynte med selskapet med navn Motorcompaniet AS som i løpet av kort tid ble en anerkjent og aktør på dette markedet. Vi har siden starten samarbeidet tett med noen av Landets største banker og finansinstitusjoner og har opparbeidet oss en bredt nettverk bestående av privatpersoner, investorer og andre interesserte instanser. I år 2022 ble Bjarøy AS solgt, og Bjarøy Handel AS oppstod som et produkt av dette. Vi fokuserer nå på kjøp og salg av konkursboer på egen regning og forvalter disse eiendelen i vårt eget regi.

En partner du kan stole på..

Miljømessig bærekraft er inkludert premiss i beslutningsprosesser og vi velger miljøvennlige løsninger der de er tilgjengelige og økonomisk forsvarlige.

Konsernets historie


1980 – 2000
Hans Petter Bjarøy startet i 1980 sin karriere innen kjøp og salg av kapitalvarer og konkursboer, innenfor ulike kredittinstitusjoner. I 1986 ble Motorcompaniet AS stiftet, og de etablerte kontor i Tønsberg. Selskapet bisto bostyrere, banker og inkassoselskaper i konkurssituasjon. I 1996 kjøpte de en av norgeshistoriens mest kjente konkursbo, Rena Kartongfabrikk. I 1999 gikk Hans Petter Bjarøy sammen med 3 andre investorer og kjøpte Kaldnes i Tønsberg – 100 mål med industri skulle gjøres om til en ny bydel med bolig og næring.

2001 – 2010
Eiendomsselskapet Bjarøy Eiendom AS ble etablert i 2006, hvor tanken bak selskapet var å gjøre langsiktige investeringer innenfor eiendom, og forvalte dette på best mulig måte. I 2007 solgte de et større utviklingsprosjekt til Profier Gruppen, Kilen Syd, som skulle reguleres om til næring og bolig.

I 2008 slo finanskrisen inn for fullt, og mange av Motorcompaniet AS’ gamle oppdragsgivere ønsket bistand. Konsekvensen ble en travel tid for selskapet, som på dette tidspunktet startet opp med tradisjonelle auksjoner.

I 2009 startet arbeidet med å etablere en nettside for auksjoner. En stor, men helt nødvendig omveltning for selskapet. I 2010 startet Motorcompaniet med auksjoner på nett, med hovedvekt på biler, båter, maskiner og annet utstyr. I 2011 ble denne virksomheten flyttet ut, og etablert som et eget selskap, Auksjonen.no AS. I januar 2012 var selskapet i full drift, og fikk med seg Kai Møller og Georg Lund fra Finn.no på laget – helt avgjørende for veien videre.

2011 – 2016
Elevhjemmet i Tønsberg ble kjøpt i 2013, og prosessen med rehabilitering startet. Eiendommen skulle gjøres om til et nytt konsept, som skulle tilby overnatting for korte og lengre perioder.

2014 ble et aktivt år for konsernet. Da Auksjonen.no AS fikk et økt lagerbehov, kjøpte Bjarøy Eiendom AS det gamle hovedlageret til Brio Leker. Et bygg på 16 000 m2, som kunne lagre opptil flere hundre biler og annet utstyr.

Samme året kjøpte konsernet to sentrale sykehjem i Tønsberg; Maribu og Marie Treschow.

I tillegg ble det stiftet to nye selskaper. Sem Lagerhotell.no AS, som startet med bodutleie i en del av Briobygget. Samt Motorhandel AS, som startet med kjøp og salg av motoriserte kapitalvarer som biler, båter, maskiner og redskaper.

Elevhjemmet ble, etter en totalrenovering, i 2015 åpnet som leilighetshotellet Wilhelmsen House. Sjekk ut www.wh.no, så ser du hvor flott resultatet ble!

I 2016 gjøres det store navnendringer i konsernet, og morselskapet Tønsberg Invest Group AS skifter navn til Bjarøy Gruppen AS. Birkelunden AS døpes om til Bjarøy Eiendom AS, Motorcompaniet AS døpes om til Bjarøy Handel AS. Årsaken til navnendringene, var ønsket om en bedre struktur og en mer samlet enhet – som i større grad kunne dra nytte av hverandre

I 2022 ble konsulentvirksomheten i Bjarøy AS og selskapet Auksjonen.no AS solgt til nederlandske TBAuctions. Kjøp og salg av kapitalvarer i Bjarøy AS ble videreført til dagens Bjarøy Handel AS.