Bjarøy Handel AS

Bjarøy Handel (tidligere del av Bjarøy AS) kjøper og selger konkursbo over hele Norge. Vi investerer og kapitaliserer eiendeler innen ulike kategorier som blant annet automobil, anleggsmaskiner, butikkinnredninger og lagerbeholdninger.

En partner du kan stole på..

Vi kjøper nye og brukte varer fra konkursbo, dødsbo, panthavere mv. over hele landet. Varene skal selges på hensiktsmessig og gjennomsiktig måte, og sikre økonomisk vekst og lønnsomhet. Når du gjør en handel med Bjarøy Handel AS kan du føle deg trykk på at dine interesser ivaretaes og at handelen blir gjennomført på en profesjonell måte.

Vår forretningsvirksomhet skal kjennetegnes av at vi er ryddige og redelige, og alltid til å stole på. Vi har gjennom flere tiår bistått flere av Norges største banker og kredittinstitusjoner med håndtering av konkursboet i et bredt spekter av størrelse om omfang. Vår nye forretningsmodell er utvikling med henhold til kjøp og direkte salg på egen regning og risiko.

Våre fokusområder

Konkursbo

Vi kjøper og selger konkursbo av ulike størrelser. Ta kontakt med oss for å se hva vi kan tilby per dags dato.


Dødsbo

Vi kjøper og håndterer dødsbo av ulike størrelser i hele landet. Kontakt oss dersom du ønsker å selge.


Panthavere

Vi kan utløse en panthaver mot ”fullt oppgjør” innen kort tid. Har du gjeld i gjenstander du ønsker å bli kvitt? Ta kontakt med oss.

Våre kontaktpersoner


Hans Petter Bjarøy

Daglig leder


Hilde Holm-Olsen

Organisator


TA KONTAKT


Besøksadresse

Grev Wedels gate 1, 3111 Tønsberg
Co. Bjarøy Gruppen, Egenesgården

Send oss en epost

hho@bjaroyhandel.no

En del av

Bjarøy gruppen


BJARØY EIENDOM

BJARØY HANDEL

BJARØY KAPITAL

BODHOTELL